fredag 15 juni 2012

Interaktivitet för modersmålslärare och SFI

Fler och fler ser behovet av att följa med sin egen tid och skörda frukterna av en teknisk utveckling som inte kommer att avstanna. För vår egen del på AV-Media Kronoberg ser vi resultatet av innovativt arbete i projektmedel som avser att undelätta för ensamkommande flyktingbarn att kommunicera med handläggare. Via Adobe Connect och en tolk kan man snabbt och enkelt kommunicera oavsett tid och plats. Förhoppningen är att detta kommer att underlätta flyktingmottagandet avsevärt.
Redan idag arbetar vi tillsammans med skolorna i länet för att underlätta för modersmålslärare att använda Adobe Connect i det dagliga arbete med eleven. Läraren har ibland en otacksam uppgift att dels befinna sig på plats någonstans i länet, dels kunna vara behjälplig i samtliga ämnen. Med webbkamerans hjälp och dokumenthanteringen i Adobe möjliggör det för modersmålsläraren att vara på flera platser samtidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar