måndag 13 februari 2012

USA satsar nationellt på ökad digital kompetens

Diskussionen om användning av digital teknik i undervisningen förs globalt. Stefan Pålsson håller koll på detta i OmvärldsbloggenSkolverket. Nu senast har han skrivit en intressant artikel om det amerikanska undervisningsväsendet som tar nya initiativ. Utbildningsminsiter Arne Duncan presenterar en guide för att hjälpa skolor att övergå till större användning av digitala resurser, Digital Textbook Playbook. Han redovisar också några utdrag från den diskussion som pågår i USA. Där, precis som här, diskuteras vad egentligen digitaliseringen betyder för lärarnas sätt att undervisa och ytterst vårt sätt att lära.

Guiden tar upp intressanta frågor, som är precis lika värdefulla för oss att diskutera, speciellt i perspektiv av kommunernas stora satsningar på teknik (hämtat från Stefan Pålssons text):

  1. Det krävs noggrann planering, ett väl fungerande ledarskap och en delad förståelse av varför förändringen är viktig. I guiden lyfts bland annat fram att en undervisning som kan dra nytta av tekniken blir mer effektiv, mer engagerande, ger en rikare upplevelse och kan anpassas efter varierande förutsättningar och behov. Alla elever kan ges goda möjligheter att utvecklas och att lära samtidigt som skolans resurser används på ett bättre sätt. It ska inte komplettera den vanliga undervisningen, utan ersätta den.
  2. Skolorna måste få ordentliga bredbandsuppkopplingar. Infrastrukturen är fortfarande ett stort problem på sina håll och det måste helt enkelt lösas för att en övergång till digitala läromedel ska bli möjlig.
  3. Uppkopplingsmöjligheter utanför skolans väggar är också viktiga. Här handlar det både om hemmet och andra platser där barn och ungdomar ofta vistas och som kan fungera som rum för lärande, exempelvis kaféer och bibliotek. Barn och ungdomar måste kunna koppla upp sig, lära, kommunicera och samarbeta med andra när de har tid och lust.
  4. Det gäller att tänka till kring vilka tekniska prylar som behövs för att eleverna ska ges goda förutsättningar att lära digitalt. Behövs bärbara datorer eller räcker det med plattor eller smartphones? Ska skolan köpa in tekniken eller ska eleverna ta med sig sina egna datorer, plattor, och så vidare? Hur löser man problemen med säkerhet, teknisk kompatibilitet och allas lika tillgång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar