fredag 15 juni 2012

Interaktivitet för modersmålslärare och SFI

Fler och fler ser behovet av att följa med sin egen tid och skörda frukterna av en teknisk utveckling som inte kommer att avstanna. För vår egen del på AV-Media Kronoberg ser vi resultatet av innovativt arbete i projektmedel som avser att undelätta för ensamkommande flyktingbarn att kommunicera med handläggare. Via Adobe Connect och en tolk kan man snabbt och enkelt kommunicera oavsett tid och plats. Förhoppningen är att detta kommer att underlätta flyktingmottagandet avsevärt.
Redan idag arbetar vi tillsammans med skolorna i länet för att underlätta för modersmålslärare att använda Adobe Connect i det dagliga arbete med eleven. Läraren har ibland en otacksam uppgift att dels befinna sig på plats någonstans i länet, dels kunna vara behjälplig i samtliga ämnen. Med webbkamerans hjälp och dokumenthanteringen i Adobe möjliggör det för modersmålsläraren att vara på flera platser samtidigt.

måndag 28 maj 2012

Gnosjöandan i nytt perspektiv

Sätt en smålänning på en klippa och han klarar sig är ett gammalt talesätt som visat sig ha viss bärighet, inte minst i form av Gnosjöandan osv.
Världen är som bekant rund och på andra sidan har man förutsättningar som vi hade under mitten av 1900-talet. I Indien vill man ha teknik i vardagen som står i paritet med den vi har i väst. Bilar, datorer och medicinsk utrustning är lika efterfrågad där som här. Medvetenheten är stor bland beslutsfattare och producenter att man inte kan producera samma produkt till den inhemska marknaden som de man levererar till Europa. Däremot vill man ha ut samma värde av produkten. Vad man "snålar" in på är extrautrustning eller avancerad utrustning som kan göras billigare fast på annat sätt. Här har indierna kommit ifatt och sprungit förbi oss "snåla" smålänningar.
Läs och lyssna mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=5122052

måndag 13 februari 2012

USA satsar nationellt på ökad digital kompetens

Diskussionen om användning av digital teknik i undervisningen förs globalt. Stefan Pålsson håller koll på detta i OmvärldsbloggenSkolverket. Nu senast har han skrivit en intressant artikel om det amerikanska undervisningsväsendet som tar nya initiativ. Utbildningsminsiter Arne Duncan presenterar en guide för att hjälpa skolor att övergå till större användning av digitala resurser, Digital Textbook Playbook. Han redovisar också några utdrag från den diskussion som pågår i USA. Där, precis som här, diskuteras vad egentligen digitaliseringen betyder för lärarnas sätt att undervisa och ytterst vårt sätt att lära.

Guiden tar upp intressanta frågor, som är precis lika värdefulla för oss att diskutera, speciellt i perspektiv av kommunernas stora satsningar på teknik (hämtat från Stefan Pålssons text):

  1. Det krävs noggrann planering, ett väl fungerande ledarskap och en delad förståelse av varför förändringen är viktig. I guiden lyfts bland annat fram att en undervisning som kan dra nytta av tekniken blir mer effektiv, mer engagerande, ger en rikare upplevelse och kan anpassas efter varierande förutsättningar och behov. Alla elever kan ges goda möjligheter att utvecklas och att lära samtidigt som skolans resurser används på ett bättre sätt. It ska inte komplettera den vanliga undervisningen, utan ersätta den.
  2. Skolorna måste få ordentliga bredbandsuppkopplingar. Infrastrukturen är fortfarande ett stort problem på sina håll och det måste helt enkelt lösas för att en övergång till digitala läromedel ska bli möjlig.
  3. Uppkopplingsmöjligheter utanför skolans väggar är också viktiga. Här handlar det både om hemmet och andra platser där barn och ungdomar ofta vistas och som kan fungera som rum för lärande, exempelvis kaféer och bibliotek. Barn och ungdomar måste kunna koppla upp sig, lära, kommunicera och samarbeta med andra när de har tid och lust.
  4. Det gäller att tänka till kring vilka tekniska prylar som behövs för att eleverna ska ges goda förutsättningar att lära digitalt. Behövs bärbara datorer eller räcker det med plattor eller smartphones? Ska skolan köpa in tekniken eller ska eleverna ta med sig sina egna datorer, plattor, och så vidare? Hur löser man problemen med säkerhet, teknisk kompatibilitet och allas lika tillgång?

onsdag 11 januari 2012

OECD-rapport visualiseras

OECD har låtit genomföra en stor studie över Småland och Blekinge. Resultatet är en skrift om 150 sidor på engelska, med en mängd diagram. Om man har kraft att sätta sig in i textmassan erfar man  att kronobergaren bör satsa mer på infrastruktur, entreprenörskap, turism och utbildning.
Svårigheten är att kommunicera detta vidare till berörda, förmodligen alla i vår omgivning.
Just därför tittar projektledaren Per Schöldberg och interaktionsdesignern Simon Winter på möjligheten att använda materialet som underlag för interaktiv visualisering. I tankarna finns ett  interaktivt studiematerial för gymnasiet.
Det ska bli spännande att ta följa utvecklingen.