måndag 12 december 2011

Politiker och tjänstemän spelade GapMinder Casino

Den 8 december erbjöds Mötesplats Södra Småland för länets politiker och kommunala chefer. Ett av inslagen var en workshop titulerad "GapMinder Casino - vågar du satsa?"
Spelbordet blev ganska snabbt väl bemannat och deltagarna, kommunchefer, kommunalråd och oppositionspolitiker samarbetade över blockgränserna för att hitta de bästa svaren på såväl historiska som futuristiska frågor som ställdes.
Utöver de data som tillhandahålls av GapMinder fick deltagarna även ta del av ett antal frågeställningar som utgick från regionala och kommunala data. Detta för att visa på möjligheten att visualisera interaktivt utfrån dessa plan.
Samtliga deltagare gick från spelbordet en erfarenhet rikare.