fredag 2 september 2011

Vill du berätta?

Interaktiv visualisering innebär att vi ger berättaren interaktiva verktyg för att kunna åskådliggöra en händelse. GapMinder och Algodoo är sådana verktyg.

AV-Media söker pedagoger från år 4 till år 9 som är sugna på att delta i projektet ”Berättarrazzia” under ht 2011, där vi erbjuder utbildning, inspiration och handledning under projektets gång. OBS! Begränsat antal platser!

Professor Peter Gärdenfors beskriver i boken ”Lusten att lära”betydelsen av att visa och berätta för att förstå. Under konferensen ”Framtidens lärande” tog han upp Algodoo och GapMinder som exempel på verktyg som tjänar detta syfte. AV-Medias ambition är att arbeta med inspiration och utbildning av elever och lärare i några utvalda skolor i länet. Vi utbildar i verktygen och filmar berättelserna för vidare publicering med föräldrars samtycke. Resultatet publiceras på http://algodoo.avmkr.se samt www.omvärld.seUtbildningen som pedagogerna tar del av är kostnadsfri, förutom satsning av egen tid. AV-Media kommer även ut till skolorna för att ge extra stöd och handledning.

Anmäl dig till anna.prisberg@rfss.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar