fredag 2 september 2011

Computational thinking

Har du funderat över om datorer verkligen är så enfaldiga som vi brukar tro? Simon Winter,interaktionsdesigner och en av personerna bakom www.infontology.se har gjort det.
Under vårt seminarium den 22/8 utvecklade han dessa tankar för auditoriet som bestod av IT-pedagoger, IT-samordnare och utbildningsledare. Simon visade hur tydligt Google behandlar våra sökningar olika efter våra tidigare aktiviteter på webben. Detta gav oss alla en tankeställare. I synnerhet ställs saken på sin spets då eleverna har en egen dator som de använder såväl i skolan som privat. Det handlar heller in bara om fakta i textform. Nätets bilder påverkar ju oss minst lika mycket som texten.
"Gränserna mellan oss människor och våra verktyg är ofta flytande och den teknik vi använder på olika sätt vår verklighet. De digitala teknologierna gör ibland att fantasier känns verkligare än verkligheten själv", skriver Simon och Per Johansson i boken Digitalis filosofi
Detta utmanar vår proffesionalitet som pedagoger. Källkritik blir återigen en springande punkt i skolans arbete med nya medier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar