måndag 18 juli 2011

Khan academy och WebMath tänker lika


Benjamin Bloom visade redan 1984 i en serie metastudier att om elever får undervisning i en "en-till-en-situation" presterar de två standardavvikelser bättre än de som får undervisning i en klassrumsmiljö. Vi känner igen arbetssättet hos våra specialpedagoger. Tyvärr är kostnaden för detta arbetssätt omöjlig att finsiera vilket gör att vi fortsätter med en inlärningssituation som först och främst är lämpad för våra medelbegåvade elever. Internets möjlighet att ebjuda en individualiserad inlärningssituation kan ändra på detta faktum.
Khan academy erbjuder en gratistjänst där elever på grundskolenivå kan studera i sin egen takt. Sajten täcker främst naturorienterade ämnen, med matematik som huvudämne, men där finns även inslag av annan karaktär. Teoretiska uppgifter kompletteras med videos som visar arbetsgång och lösning. Idag har man levererat 65 miljoner lektioner! Arbetet finansieras idag av Bill Gates fond och Google.
Läs mer på http://www.wired.com/magazine/2011/07/ff_khan/all/1
En svensk variant av Khan academy är WebMath. Under två år har elever och lärare i Kronobergs län haft tillgång till sajten som inte är gratis. Via mail får vi rapporter om god användning och förbättrade resultat. Möjligheten att kunna sitta i lugn och ro, hemma eller i skolan, och repetera uppgifter som man inte förstod i genomgången har hjälpt många elever vidare i matematiken. Du som bor utanför vårt län kan prova arbetssättet med hjälp av de "smakprov" som erbjuds. Lärare i Kronobergs län hör av sig till AV-Media Kronoberg för användar-id och lösen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar