torsdag 16 juni 2011

Då, nu och sedan

Just nu sitter jag och visar webbsidan Omvärld.se på slutkonferensen för Ung kommunikation.
Ung kommunikation är ett projekt som pågått i mer än fyra år och vars syfte är att lyfta IT-användningen bland lärarna, främst på Linnéuniversitetet men även ute på skolorna i regionen. 260 deltagare får ta del av både historia och framtid under två dagar. vill du ta del av föreläsningarna så finns de sparade på http://www.ungkommunikation.se/
En uppskattade föreläsning handlade just om vårt arbete med interaktiv visualisering. Anna Prissberg, Tina Sundberg och Staffan Lundin berättade om fördelarna med att arbeta visuellt. Deltagarna uppskattade innehållet på http://www.omvärld.se/ för dess möjlighet att ge en snabb ingång till ineraktivt arbete med statistik.
Det är med både lättnad och glädje som vi som arbetar med projektet ser att "omvärlden" tar intryck av vårt arbete!

måndag 13 juni 2011

Komvux och interaktion
I skrivande stund står Anna Prissberg på scenen inför 65 komvuxlärare och berättar om fördelarna med att visa och berätta på annat sätt än enbart med ord. Det är Växjö kommuns Komvux som visar intresse för vårt arbete. I synnerhet SFI, svenska för invandrare, har intresse för att kunna arbeta utan ren text som bas. Många av eleverna är analfabeter men de har stor erfarenhet och kunskap att dela med sig. Här fungerar våra nya verktyg utmärkt. För närvarande testar vi med Komvux för att kunna ge dem möjlighet att underisa via Adobe Connect pro, ett verktyg för distanskommunikation via webben. Det ger en lärare möjlighet att täcka upp undervisning på ett stort antal orter utan att resa. Med andra ord, ett bidrag till att lätta något på koldioxidtrycket.