måndag 2 maj 2011

Interaktiv visualisering - ett livskraftigt projekt

Vi börjar närma oss terminsslut och projektet går in i sin slutfas. Det innebär att vi skall bedöma vad vi gjort, om dt är till nytta och om det finns bäring för fortsatt verksamhet.
Det är glädjande att notera att vi är inbjudna att hålla seminarium på såväl Framtidens lärande den 20-21 maj samt Ung Kommunikations slutkonferens, Då, nu och sen den 15-16 juni. Det innebär att vi lägger vår utvärdering i augusti eftersom vi förväntar oss en del positiva reaktioner av våra framträdande. Främst gäller det naturligtvis spridning och användning av lärmodulerna.
Dessutom har vi med hjälp av interna medel fått möjlighet att under hösten coacha lärare i Interaktiv visualisering. För närvarande är Högstorpskolan i Växjö och Kvarndammskolan i Lessebo engagerade. Vi kommer fortlöpande att skriva om detta på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar