måndag 23 maj 2011

Automatisera dataflödena med Google apps script

Inom det här projektet har vi använt oss mycket av Googles produkter runt Docs och Fusion tables. Ett av skälen är att de numera inkluderar Gapminders ursprungliga bubbeldiagram, och att de fungerar så bra med kartvisualisering. Dessutom är det lätt att bygga formulär för att samla in data som hamnar direkt i ett kalkylblad och kan visualiseras (nästan) i realtid.

Både Google docs och Fusion tables är möjliga att redigera både manuellt och med datorprogram, via Google API (application programming interface).

Ett sätt att få en inblick i automatiseringsmöjligheterna är att se hur man kan koppla små skript till ett kalkylblad. På mitt andra projekt Infontology skriver jag om möjligheterna att exempelvis mata in data i ett formulär och maila iväg dessa data till en viss adress. (Men i stället för epost kan man förstås posta dessa data till ett annat kalkylblad, eller annan webbtjänst.)

/Simon Winter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar