söndag 3 april 2011

Att arbeta med Gapminder på högstadiet


Här följer en intressant redogörelse från Mathias Ahrn, so-lärare på högstadieskolan Teleborg Centrum i Växjö.
"Under arbetsområdet ”Globalisering” så använder jag Gapminder för att få eleverna att reflektera över sina egna kunskaper och bilder av världen. I det beskrivna arbetsområdet så kombinerar vi Gap-minder med Action-aid frågor ”Vad vet du om världen”. Detta blir inledningen på hela arbetsområdet och vi låter sedan milleniemålen löpa som en råd tråd genom arbetsområdet.


För att Gapminder ska bli ett naturligt verktyg för eleverna att använda i sitt kunskapande så börjar vi använda programmet i sjuan. Där ”leker” vi mycket med allt ifrån jämförelser mellan Sverige och andra länder till att fundera över hur världen i stort ser ut. Eleverna i år sju lär sig även programvaran i sjuan för att kunna använda den till sina länderarbeten. I länderarbetena arbetar vi med jämförelser mellan det landet som eleven valt och Sverige.Vi har tidigare arbetat med excel när vi gjort jämförande studier, nu har vi två verktyg som kompletterar varandra, excel och Gapminder. Det ena utesluter inte det andra.Vad gäller Gapminder rent generellt så har jag kunnat se ett stort genomslag här på Teleborg Centrum under det senaste halvåret. Jag tror att det beror på att det är en enkel programvara, som höjer kvalitén och som sparar tid för pedagogen. Jag tror inte att jag överdriver då jag menar att Gapminder inte bara visualiserar en ny världsbild för eleverna utan även för pedagogerna."Mathias Ahrn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar