onsdag 27 april 2011

Interaktiv visualisering på Framtidens lärande
Alla ni som har för avsikt att besöka Framtidens lärande 19-20 maj i Nacka Strand kan passa på att delta i vårt seminarium "Interaktiv visualisering".

Där kommer Anna prissberg och Tina Sundberg visa på framgångsrikt arbete med GapMinder på mellanstadiet och hur man involverar föräldrar via läxarbetet.

Arbetet har bla genomförts med hjälp av lärmodulerna på http://www.omvärld.se/. Se exemplet "Arbeta hemma med GapMinder.
Aktivt arbete med lärmodulerRebecka Edh arbetar aktivt med interaktiv visualisering i sitt klimatprojekt på högstadiet. De arbetar med lärmodulen Klimat på http://www.omvärld.se/ . Här kommer Rebeckas tankar kring arbetet."Jag försökte tänka så att eleverna skulle få variation: de fick lyssna på mig :-), de fick kolla på film (En obekväm sanning samt Home från AV-Medias strömmande utbud), de fick göra det här testet på nätet där de får en indikation på hur miljövänliga de är, de fick göra mindmaps i ett program som jag har hittat (www.bubbl.us) - där de fick fundera kring vad man kan göra mer som privatperson för att bli så miljövänlig som möjligt. De har fått titta på Gapminder- diskutera bilderna samt leka lite själva, de har fått läsa artiklar från Expressens hemsida som handlar om miljöförstöring samt sammanfattat två utav dessa, de fick gå in på Växjö kommuns hemsida och kolla på källsorteringsguiden - innan de gjorde källsorteringstest....ungefär så här...jag har säkert glömt någonting...:-)I samband med Gapminderlektionen så har jag även visat Hans Roslings film om världspopulationen som utgångspunkt för en diskussion.Eleverna hade inte så mycket kommentarer om själva Gapminder, hur den är uppbyggd (de var bekanta med hemsidam fr SO-n), däremot så blev det väldigt "tydligt" för dem vilka länder som släppte ut mest och det blev också en bra utgångspunkt för diskussion...Det är väl poängen med gapminder antar jag?...att tydliggöra och sätta igång funderingar..."

torsdag 21 april 2011

Gapminder Movement

Jag fick ett mail från Daniel Lapidus på GapMinder:
"Vi håller på att fila på ett forum - Gapminder Movement - där lärare över hela världen kan utbyta idéer om hur man bäst "bekämpar myter & formar en faktabaserad världsbild". På sikt hoppas vi att många kommer bidra på olika sätt - så som genom feedback på nya verktyg, genom översättningar och länkar till lärarhandledningar.Trots att forumet är långt från fullständigt vad gäller form & funktion, vill jag gärna passa på att bjuda in er och alla som varit involverade i det spännande "Omvärlds-projektet" redan nu."Sagt och gjort. Nu finns vi med även där.

måndag 11 april 2011

Algodoo är också interaktiv visualisering


När vi drog i gång vårt projekt var vi väldigt pigga på att ta med vårt arbete med att visualisera teknik och Fysik med hjälp av programmet Algodoo. Då det inte är webbaserat föll det till viss del ur ramen även om mycket av arbetet utgår från Internet. Det är inte minst så att Algodoo är mycket väl representerat via Youtube.

Då arbetet med Algodoo går så bra vill jag inte missa tillfället att visa på detta. Läs artikeln från tidningen Smålänningen.

söndag 3 april 2011

Att arbeta med Gapminder på högstadiet


Här följer en intressant redogörelse från Mathias Ahrn, so-lärare på högstadieskolan Teleborg Centrum i Växjö.
"Under arbetsområdet ”Globalisering” så använder jag Gapminder för att få eleverna att reflektera över sina egna kunskaper och bilder av världen. I det beskrivna arbetsområdet så kombinerar vi Gap-minder med Action-aid frågor ”Vad vet du om världen”. Detta blir inledningen på hela arbetsområdet och vi låter sedan milleniemålen löpa som en råd tråd genom arbetsområdet.


För att Gapminder ska bli ett naturligt verktyg för eleverna att använda i sitt kunskapande så börjar vi använda programmet i sjuan. Där ”leker” vi mycket med allt ifrån jämförelser mellan Sverige och andra länder till att fundera över hur världen i stort ser ut. Eleverna i år sju lär sig även programvaran i sjuan för att kunna använda den till sina länderarbeten. I länderarbetena arbetar vi med jämförelser mellan det landet som eleven valt och Sverige.Vi har tidigare arbetat med excel när vi gjort jämförande studier, nu har vi två verktyg som kompletterar varandra, excel och Gapminder. Det ena utesluter inte det andra.Vad gäller Gapminder rent generellt så har jag kunnat se ett stort genomslag här på Teleborg Centrum under det senaste halvåret. Jag tror att det beror på att det är en enkel programvara, som höjer kvalitén och som sparar tid för pedagogen. Jag tror inte att jag överdriver då jag menar att Gapminder inte bara visualiserar en ny världsbild för eleverna utan även för pedagogerna."Mathias Ahrn