torsdag 17 februari 2011

IT-pedagoger i Uppvidinge på spåret

Onsdagen den 16 februari samlades IT-pedagogerna i Uppvidinge för att ta del av Algodoo och Interaktiv visualisering. Gruppen är blandad vilket inkluderar förskola till högstadiet. Temat var att göra saker som inte var textbaserade. Vi började med att introducera och ho roligt med Algodoo. Tre timmar försvann snabbt och den allmänna uppfattningen var att Algodoo är ett verktyg som inte skall nischas som ämnat för enbart teknik och fysik. Denna lilla film är ett bra exempel på det.
Eftermiddagen ägnades åt omvärldsbevakning med hjälp av GapMinder. Alla pedagoger fick 12 kort med länder som de skulle rangordna utifrån ekonomiskt och fysiskt välstånd. Därefter diskuterade vi utifrån var och ens uppfattning hur det förhåller sig med fattigdomen i världen. När vi sedan jämförde med resultatet som GapMinder gav oss var det upplagt för en ny diskussion som tog sin tid. Spännande och lärorikt tyckte gruppen.
Nästa steg var att arbeta med någon av de lärmoduler som finns på www.omvärld.se
Läsan till nästa gång är att genomföra lärmodulen Visa GapMinder hemma tillsammans med eleverna. Det skall bli spännande att få höra om reaktionerna från föräldrarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar