måndag 21 februari 2011

Google anpassar för just dig

Simon Winter är en bra omvärldsbevakare. Han skickade mig en länk till Google och deras Public data explorer. Nu finns verktyget för dig som har tillgång till egna data för överföring och bearbetning. Arbetet kräver en engagerad person men när väl jobbet är gjort kan du exellera i egna grafer. Vill du hellre ha hjälp med tillgång till statistiken fins den även här. Gå vidare via denna länk.

torsdag 17 februari 2011

IT-pedagoger i Uppvidinge på spåret

Onsdagen den 16 februari samlades IT-pedagogerna i Uppvidinge för att ta del av Algodoo och Interaktiv visualisering. Gruppen är blandad vilket inkluderar förskola till högstadiet. Temat var att göra saker som inte var textbaserade. Vi började med att introducera och ho roligt med Algodoo. Tre timmar försvann snabbt och den allmänna uppfattningen var att Algodoo är ett verktyg som inte skall nischas som ämnat för enbart teknik och fysik. Denna lilla film är ett bra exempel på det.
Eftermiddagen ägnades åt omvärldsbevakning med hjälp av GapMinder. Alla pedagoger fick 12 kort med länder som de skulle rangordna utifrån ekonomiskt och fysiskt välstånd. Därefter diskuterade vi utifrån var och ens uppfattning hur det förhåller sig med fattigdomen i världen. När vi sedan jämförde med resultatet som GapMinder gav oss var det upplagt för en ny diskussion som tog sin tid. Spännande och lärorikt tyckte gruppen.
Nästa steg var att arbeta med någon av de lärmoduler som finns på www.omvärld.se
Läsan till nästa gång är att genomföra lärmodulen Visa GapMinder hemma tillsammans med eleverna. Det skall bli spännande att få höra om reaktionerna från föräldrarna!

onsdag 16 februari 2011

IT-pedagoger lär sig Gapminder

Förra veckan fick flera av Växjös IT-pedagoger utbildning i Gapminder. De fick börja med att göra Gapminder card game, som finns att ladda ner på www.gapminder.org/downloads. Att göra card game tillsammans med en kollega är ett sätt att få koll på sina egna föreställningar om världen. Du ska nämligen sortera eller rangordna ett antal länder efter förväntad medellivslängd och inkomst per person. Det visade sig att flera länder var svåra att placera. En av deltagarna tog med sig idén och skulle sedan göra card game med kollegorna på skolan.

Resten utav förmiddagen ägnade vi åt att gå igenom lärmodulen introduktion, som finns på www.omvarld.se. Nu hoppas jag att arbetet med Gapminder tar fart ute i klassrummen på många skolor.

måndag 14 februari 2011

Lärmodulerna på plats!

Vår webbplats www.omvärld.se har nu så mycket innehåll att den är värd att besökas. För närvarande är sex lärmoduler med målgrupper från åk 5 och till gymnasiet färdiga att användas. Vi börjar närma oss målet med vår insats, att skapa förutsättningar för dig som är pedagog och som vill utmana elever och omgivning med ett nytt utvidgat sätt att ta till vara data och omvandla det till kunskap. Det finns ett stort intresse för detta. När Hans Rosling twittrade om Tina Sundbergs blogginlägg ökade besökarantalet med flera hundra på någon timma!

torsdag 3 februari 2011

Bygga eget i GapMinder

Under förra workshopen arbetade piloterna med att skapa eget material med hjälp av data som läggs in Google motion Charts. Nu har Simons önskningar om fler verktyg som stöder detta blivit uppfyllda!

- 24 januari la SCB upp en "Statistikatlas" som vad jag kan se kombinerar kartor över Sverige med bubbeldiagram av Gapminder-typ, säger Simon.

http://www.scb.se/kartor/Statistikatlas/index.html

Man kan manipulera data själv och bygga egna "historier" utifrån SCBs data.

Go for it!