måndag 27 december 2010

27/12 UR i samtiden - Våra UNICEF-ambassadörer går i skola hos Rosling

För alla er som inte sett hur Lena Endre, Timbuktu, Carolina Klüft, Lasse Åberg mfl andäktigt tar till sig av Hans Roslings kunskaper och samtidigt satsar på Gapminders kasino får ni en möjlighet via UR. På bästa sändningstid under annandagen gav det naturligtvis många svenskar en möjlighet att sätta sig in i mänsklighetens möjligheter till välfärd.
De fyra FN-ambassadörerna får undervisning om ett par av millenniemålen. Vid millennieskiftet satte FN upp ett antal mål som världens ledare ska arbeta efter för att utrota fattigdomen och för en hållbar utveckling på jorden. Hans Rosling föreläser om barnadödlighet samt spridning av HIV. Rosling gör också jämförelser mellan utvecklingen i Sverige och andra länder
http://www.ur.se/play/158416

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar