onsdag 3 november 2010

30/10 Algodoo är interaktiv visualisering

Kenneth Bodin är upphovsman till Algodoo och företaget Algoryx. Han är fysiker och forskare som lagt ned sin själ i att visualisera teknik och fysik med datorns hjälp. AV-Media har 50 licenser av programmet för att utvärdera ett köp av länslicens.
Den 29/10 briljerade Kenneth inför 40 intresserade lärare på AV-Media. Intresset var mycket stort och Kenneth hade problem med att få tiden att räcka till. Nu återstår användning och utvärdering av prgrammet fram till jul. Vår förhoppning står till ett samarbete med CELEKT och GOTECH för att göra inköpet av en länslicens möjlig.

http://www.algodoo.com/wiki/Home

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar