onsdag 24 november 2010

23/11 Så siktar vi framåt!

Snart är det dags för den fjärde heldagen med våra piloter. Staffan Landin kommer ner för att inspirera oss vidare i arbetet och Simon Winter tar över handledningen av piloterna. I skrivande stund har vi planerat för tre seminarier under våren. Datumen är den 26/1, 10/3 och den 12/5,. Samtliga datum kl 13-16.00. Det material som piloterna arbetat fram ligger till grund för de lärplattformar som kommer att genomlysas under seminarierna.
Samtliga piloter har ombetts ta med sig en intresserad kollega till fjärde träffen. De kommer att utgöra den första gruppen som vi kallar "Visualisering för alla". AnnaPrissberg, Joey Hofwander och Tina Sundberg kommer att inspirera gruppen till användning av lärplatformarna och vid den andra träffen kommer de att få redogöra och jämföra sin erfarenheter. Om detta arbete faller väl ut kommer vi att arbeta vidare med "Visualisering för alla" i kursform samt inom Växjö kommuns ett-till-ettsatsning.
I slutet av januari kommer vi att lansera den nya webbsidan, [[
http://www.omvärld.sewww.omvärld.se]] . Där kommer du att finna minst 10 lärmoduler som ger dig insikt i interaktiv visualisering via webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar