onsdag 24 november 2010

12/11 Dags att visa korten!

I skrivande stund pågår redovisning av gruppernas arbeten som med gott samvete kan omnämnas lärmoduler. Under höstterminen har en av uppgifterna varit att skapa och pröva egna idéer och arbeten på eleverna. Resultaten kan bevittnas via Bambuser och min kanal akesjo
Det är mycket glädjande att se och höra engagemanget i uppgiften som genomförts. Det är oomtvistad att Internet ger läraren en större handllingsfrihet och ett större ansvar för den informationen som presenteras.
-Vad kan man använda GapMinder till och vad kan man inte använda GapMinder till? Bara för att man ser ett samband mellan a och b är det inte säkert att det leder till sanningen men det kan vara en bra ingång till en diskussion. Så gick diskussionen och det var tydligt att flera i gruppen var i behov av att själva skapa diagram för att kunna föra in data som inte finns att tillgå idag.
Lektionerna var inte enbart ämnade för SO-ämnet. Matematiken representerades via kunskapen att tolka diagram i GapMinder.
-Det är inte alltid enkelt att hitta skärningspunkter som överensstämmer i tid. Vi är så vana att uppfatta en graf som en funktion, sa Katrin och Gunilla.
AV-Medias IT-pedagoger redovisade sina erfarenheter av att utbilda i verktyget GapMinder. Under den digitala kompetensdagen skaffade man sig viss erfarenhet av detta via de 150 deltagarna som intresserade sig för Gapminderseminarierna. Man har skapat en lärmodul för att kunna lotsa in andra lärare i GapMinders möjligheter i undervisningen.
Ur dessa erfarenheter skulle vi redan nu kunna samanställa material för att uppfylla målet i vårt projekt.Nu har vi inga ambitioner att gå så fort fram utan vi ser fram mot nästa kursdag den 10 december då vi diskuterar Simon Winters bok Digitalis filosofi. Boken finns att beställa gratis via
www.iis.se .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar