onsdag 24 november 2010

23/11 Så siktar vi framåt!

Snart är det dags för den fjärde heldagen med våra piloter. Staffan Landin kommer ner för att inspirera oss vidare i arbetet och Simon Winter tar över handledningen av piloterna. I skrivande stund har vi planerat för tre seminarier under våren. Datumen är den 26/1, 10/3 och den 12/5,. Samtliga datum kl 13-16.00. Det material som piloterna arbetat fram ligger till grund för de lärplattformar som kommer att genomlysas under seminarierna.
Samtliga piloter har ombetts ta med sig en intresserad kollega till fjärde träffen. De kommer att utgöra den första gruppen som vi kallar "Visualisering för alla". AnnaPrissberg, Joey Hofwander och Tina Sundberg kommer att inspirera gruppen till användning av lärplatformarna och vid den andra träffen kommer de att få redogöra och jämföra sin erfarenheter. Om detta arbete faller väl ut kommer vi att arbeta vidare med "Visualisering för alla" i kursform samt inom Växjö kommuns ett-till-ettsatsning.
I slutet av januari kommer vi att lansera den nya webbsidan, [[
http://www.omvärld.sewww.omvärld.se]] . Där kommer du att finna minst 10 lärmoduler som ger dig insikt i interaktiv visualisering via webben.

Omvärldsförståelse i andra former

Idag har jag fått inspiration till att tänka stort och brett med hjälp av Anna Prissberg och nyhetsbrevet från www.Ted.com .
Anna for in på ett möte med en länk till websajten
www.qwiki.com . Där kan du söka på information som kopplas samman med talsyntes och bild/film från bla Wikipedia och Youtube. Tänk vilken resurs när den även kommer på svenska.

12/11 Dags att visa korten!

I skrivande stund pågår redovisning av gruppernas arbeten som med gott samvete kan omnämnas lärmoduler. Under höstterminen har en av uppgifterna varit att skapa och pröva egna idéer och arbeten på eleverna. Resultaten kan bevittnas via Bambuser och min kanal akesjo
Det är mycket glädjande att se och höra engagemanget i uppgiften som genomförts. Det är oomtvistad att Internet ger läraren en större handllingsfrihet och ett större ansvar för den informationen som presenteras.
-Vad kan man använda GapMinder till och vad kan man inte använda GapMinder till? Bara för att man ser ett samband mellan a och b är det inte säkert att det leder till sanningen men det kan vara en bra ingång till en diskussion. Så gick diskussionen och det var tydligt att flera i gruppen var i behov av att själva skapa diagram för att kunna föra in data som inte finns att tillgå idag.
Lektionerna var inte enbart ämnade för SO-ämnet. Matematiken representerades via kunskapen att tolka diagram i GapMinder.
-Det är inte alltid enkelt att hitta skärningspunkter som överensstämmer i tid. Vi är så vana att uppfatta en graf som en funktion, sa Katrin och Gunilla.
AV-Medias IT-pedagoger redovisade sina erfarenheter av att utbilda i verktyget GapMinder. Under den digitala kompetensdagen skaffade man sig viss erfarenhet av detta via de 150 deltagarna som intresserade sig för Gapminderseminarierna. Man har skapat en lärmodul för att kunna lotsa in andra lärare i GapMinders möjligheter i undervisningen.
Ur dessa erfarenheter skulle vi redan nu kunna samanställa material för att uppfylla målet i vårt projekt.Nu har vi inga ambitioner att gå så fort fram utan vi ser fram mot nästa kursdag den 10 december då vi diskuterar Simon Winters bok Digitalis filosofi. Boken finns att beställa gratis via
www.iis.se .

onsdag 3 november 2010

2/11 Digital kompetens med mycket GapMinder

Närmare 250 pedagoger var samlade för att lyssna på professorerna Marcelo Milrad och Tomas Kroksmark som pratade om betydelsen av rätt form av IT i skolan. Marcelo Milrad ritade upp ett nytt lärandelandskap och Tomas Kroksmarkbetonade vikten av att ta med sig erfarenheten från tidigare arbete in i det nya.
Eftemiddagen bjöd på seminarier där pedagoger från länet visade nya arbetssätt med IT som gemensam nämnare. Arbetet med interaktiv visualisering lockade många, sammanlagt 150 personer. Joey Hofwander och Tina Sundberg gav exempel på konkret användning i klasssrummet och marknadsförde därmed vårt projekt på att handfast sätt. Deltagarna såg direkt kopplingen mattematik, historia och samhällskunskap. Vår förhoppning är att dessa lärare anmäler sig till vårens kurser "GapMinder för alla".
TV4 gjorde ett inslag som du ser här.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_vaxjo?title=larare_lar_sig_om_datorer&videoid=1114651

29/10 Nu fylls det på med material

Ett projekt av vårt slag vilar på att vi är många som bidrar med verksamhet. Det är naturligtvis viktigt att kommunicera verksamhet och innehåll. Nu har vi kommit en bit på väg och jag uppmanar er att marknadsföra http://avgapminder.wikispaces.com . Förhoppningsvis får vi feedback och nya uppslag.
Just nya uppslag har jag fått denna vecka, från Per Falk, IT-pedagog från Nacka, som kommer att följa oss noga då han arbetar med samma idé. Mer om den idén kan ni höra på Skolforum eller via http://teachmeet.pbworks.com/TeachMeet-Skolforum2010

30/10 Algodoo är interaktiv visualisering

Kenneth Bodin är upphovsman till Algodoo och företaget Algoryx. Han är fysiker och forskare som lagt ned sin själ i att visualisera teknik och fysik med datorns hjälp. AV-Media har 50 licenser av programmet för att utvärdera ett köp av länslicens.
Den 29/10 briljerade Kenneth inför 40 intresserade lärare på AV-Media. Intresset var mycket stort och Kenneth hade problem med att få tiden att räcka till. Nu återstår användning och utvärdering av prgrammet fram till jul. Vår förhoppning står till ett samarbete med CELEKT och GOTECH för att göra inköpet av en länslicens möjlig.

http://www.algodoo.com/wiki/Home