måndag 11 oktober 2010

Tobaksanvändning via Google Fusion tables

Ett experiment med att snabbt visualisera data. Denna gång från den nya sidan visualizing.org, och den här datamängden över global tobaksanvändning. Jag laddade ner den komma-separerade filen till min dator, och la sen upp den på Google Fusion tables. Den första kolumnen i tabellen innehöll landsnamn och de använde Fusion tables automatiskt för att göra en representation på kartan som "heat map", alltså att visa hög förekomst med stark färg. Det datavärde jag valde var tobaksanvändning för vuxna 2005./Simon Winter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar