fredag 22 oktober 2010

20/10 Nästan färdiga med lärarstudenterna

340 lärarstudenter från termin ett har fått prova att tänka nytt med Gapminder!
Anna och Jag har under en månad utbildat lärarstudenterna i digitalt berättarteknik. Ett av inslagen har varit att i projektets anda visa på möjligheterna att använda internetresurser på nytt sätt.
- Hur gammal blir man i Kina i dag och hur mycket pengar tjänar man? Den frågan ställdes och studenterna fick gruppvis besvara det genom att sätta magneter på den interaktiva skrivtavlan på den position man tror att Kina befinner sig idag. Därefter startade Anna den historiska resan från 1880 och fram till dags datum. Under resans gång vävde hon in historiska hållpunkter såsom Det stora språnget, Den långa marschen och Kultrurrevolutionen. När Kinas röda bubbla närmade sig studenternas spridda ansamling av magneter kunde man tydligt se ett engagemang i allas ögon.
Detta exempel på användning visar på hur enkelt det ibland kan vara att skapa lärandesituationer som leder till ökad insikt i nya arbetsmodeller

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar