fredag 22 oktober 2010

Simon Winter leder oss ner i djupet

Simon rapporterar från ett möte med Leif Svensson, Mikael Olsson och Måns Hammarbäck, tre av piloterna:
"Här är en liten uppdatering efter vår träff. Mikael, Leif och Måns som var med.
Först så ägnade vi en timme åt lite mer tekniska frågor, och jag visade hur man lägger in tabelldata från vilken sida som helst i GoogleDocs och sen skapar ett diagram.
Jag visade [[http://blogg.omvarld.se
http://blogg.omvarld.se]]och vi gick igenom hur den var gjord.
Sen var vår målsättning att "ställa krav" på data och visualiseringsverktyg och se vad vi skulle kunna göra om vi bara hade allt vi kunde drömma om, nu när vi har så bra kontaktytor mot Gapminder, National geographic, etc.
Vi tittade på en del visualiseringar för att se vilka andra plattformar än Gapminder som skulle kunna passa.
Det fanns intressen inom områden som avskogning, energiförbrukning, klimatförändring, etc och vi tittade på detta som gjorts i Google Earth, där man relativt lätt kan lägga in egna lager:
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/climate-change/priorities/science/
Det fanns också önskemål att kunna bryta ner Gapminder-data på kommun/län/region-nivå, så jag kontaktade Staffan Landin som svarade försiktigt positivt på mitt mail.
Vi såg en del problem med konverteringen av SCBs tabeller till ett format som passar Gapminder, och där finns det också en öppning om man vill försöka trycka på hos SCB så att man kan få ett bättre och lite automatiserat flöde för smidigare visualiseringar.
Det var en mycket rolig träff, och deltagarna tryckte på behovet av mer tekniskt kunnande också, kanske att man har några träffar där de först får en "läxa" som de ska pilla med lite hemma, och sen på träffen så går man igenom och löser de problem som uppstår. Kanske något för våren.".

20/10 Nästan färdiga med lärarstudenterna

340 lärarstudenter från termin ett har fått prova att tänka nytt med Gapminder!
Anna och Jag har under en månad utbildat lärarstudenterna i digitalt berättarteknik. Ett av inslagen har varit att i projektets anda visa på möjligheterna att använda internetresurser på nytt sätt.
- Hur gammal blir man i Kina i dag och hur mycket pengar tjänar man? Den frågan ställdes och studenterna fick gruppvis besvara det genom att sätta magneter på den interaktiva skrivtavlan på den position man tror att Kina befinner sig idag. Därefter startade Anna den historiska resan från 1880 och fram till dags datum. Under resans gång vävde hon in historiska hållpunkter såsom Det stora språnget, Den långa marschen och Kultrurrevolutionen. När Kinas röda bubbla närmade sig studenternas spridda ansamling av magneter kunde man tydligt se ett engagemang i allas ögon.
Detta exempel på användning visar på hur enkelt det ibland kan vara att skapa lärandesituationer som leder till ökad insikt i nya arbetsmodeller

Tina Sunberg har introducerat GapMinder i åk 6

"I fredags introducerade jag Gapminder i min 6:a. Jag visade gapminder.org på tavlan och eleverna fick gissa vad det var. Jag fick många förslag allt från vattendroppar till teknikens utveckling. Jag bad dem att titta lite närmare på sidan för att se om de kunde få några ledtrådar. De funderade kring världskartan och färgerna. Storleken på bubblorna var det som de knäckte först och därefter hittade de Kina. Sedan följde många gissningar på olika länder. Någon kom snart på vad income och life expectancy betydde. Vi samtalade kring tänkbara förklaringar, varför ett land är placerat där det är. Krig och tillgång på vatten var två förslag som kom upp. Jag bad dem att försöka att koppla till NO-området vatten som de just nu arbetar med. Nästa gång ska vi gå vidare med att dela in grafen i de fyra rutorna."
Det skall bli spännande att följa fotsättningen! Jag uppmanar er alla att skriva ett par rader om er användning.

måndag 11 oktober 2010

Tobaksanvändning via Google Fusion tables

Ett experiment med att snabbt visualisera data. Denna gång från den nya sidan visualizing.org, och den här datamängden över global tobaksanvändning. Jag laddade ner den komma-separerade filen till min dator, och la sen upp den på Google Fusion tables. Den första kolumnen i tabellen innehöll landsnamn och de använde Fusion tables automatiskt för att göra en representation på kartan som "heat map", alltså att visa hög förekomst med stark färg. Det datavärde jag valde var tobaksanvändning för vuxna 2005./Simon Winter

Filosofiska rummet om förståelse, lärande (och visualisering)

Ett bra program i Filosofiska rummet, med utgångspunkt i (min gamle handledare) Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå.

/Simon