onsdag 8 september 2010

Sammanfattande reflektioner efter första dagen

Vi sammanfattar den första utbildningsdagen. De flesta kursdeltagare var mycket positiva. Framförallt lyfter man fram Staffan Landins initierade presentation av möjligheterna med Gapminder. Eftermiddagens uppgifter byggde på att lärarna samverkade kring vissa uppgifter, samtliga hämtade från Mathias Ahrns SO-undervisning i årskurserna 8 och 9 på Teleborg Centrum. Av kommentarerna att döma inte alldeles enkla uppgifter. Det fordras att man grundligt sätter sig in i de möjliga tolkningar som finns utifrån de diagram plockas fram. Samtidigt är det viktigt med den kritiska distansen. Vilka frågor ställs? Vilka svar ger statistiken? Hur kan vi förstå det som presenteras? Eftersom det finns så många indikatorer att välja på, förlorar man sig lätt i möjliga och omöjliga samband. Det gäller att vara klar över vad man vill uppnå. Det är också viktigt att att se vilka begränsningar som finns. Vilka områden passar inte för Gapminder? Detta var också något som Staffan Landin var inne på. Det saknas idag möjligheter att föra in egen statistik. Här finns andra möjligheter, exempelvis Googles rörelsediagram.

Det finns önskemål om uppgifter som rör den egna undervisningen där man kan arbeta tillsammans med kollegor från samma skola eller med kollegor från andra skolor som är intresserade av samma områden.

Uppgifterna under eftermiddagen var hämtade från samhällskunskapen. Bland kursdeltagarna finns också andra ämnesområden representerade. Utmaningen för deltagarna till nästa gång blir att finna nya problemställningar. Förhoppningen är då att också hitta ämnesövergripande frågeställningar. Hur kan matematiken integreras? Historia? Språk?/Lennart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar