måndag 6 september 2010

Den 3 september klippte vi bandet till det som förmodligen är unikt i Sverige, att försöka ta ett grepp om interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse. Projektet är finansierat av .SE, AV-Media Kronoberg, Ung Kommunikation och Centre Of Learning and Knowledge Technology, CELEKT.
Starten med den 26 personer starka pilotgruppen leddes av Sven Pettersson och Mathias Ahrn från AV-Media. De bjöd på både lek och allvar och inspirerade till kritiskt tänkande i arbetet med GapMinder. Hans Rosling skickade en hälsning i ljud och bild och Staffan Landin gav både historia och framtid för Gapminder.
Eftermiddagens grupparbeten gav erfarenheten att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt. GapMinder ger oss stora möjligheter att påverka mottagaren. Nu gäller det att hitta fram till lärmoduler som våra kollegor kan arbeta med.
Om du vill se vad som redan gjorts med hjälp av GapMinder - http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Presentera/Statistik-sa-alla-forstar/
bra reportage från Falköping

http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Anvanda_larresurser/GAP-minder/
lite gammal kurs

Hälsar Åke Sjöberg/projektledare Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar