tisdag 21 september 2010

GapMinder - Algodoo - same, same but different

Jag sitter överhör Sven och Mathias när de planerar inför nästa kursdag med pilotgruppen. Det är många önskemål att ta hänsyn till men med så dynamiska kursledare är jag övertygad om att det blir en bra kursdag.
Inledningsvis hade vi en idé om att introducera Algodoo för pilotgruppen. Idén bakom laborationsverktyget är inte långt från GapMinder, nämligen att visualisera via webben. Vi insåg dock att tiden inte skulle räcka till för ytterligare ett verktyg men känner du att du inte kan stilla din nyfekenhet kring Algodoo så välkommen att delta på vår visning av programmet den 27/10 kl 15.30-17.30 alt 17.30-19.30. Anmälan till tina.sundberg@rfss.se

fredag 17 september 2010

Skolcheferna är på!

Den 15 september var jag medbjuden att tillsammans med Kronobergs skolchefer se på hur skolan i Danmark arbetar med IT. Samtidigt fick jag tillfälle att redovisa nutid och framtid för vårt eget län.
Vår satsning att täcka samtliga ämnesområden i skolan med bra internetbaserade verktyg imponerade! Särskilt intryck gjorde fysik med Algodoo och visualisering med Gapminder. Att kalla dem internetbaserade är inte helt riktigt då en del skall laddas ned , men under förutsättning att man har behörighet att ladda ned program är de mycket lättillgängliga.
Vår idé att komplettera boken med verktyg som bearbetar data sågs som mycket positivt. Detta arbetssätt bryter ny mark och jag kommer att uppdatera skolcheferna under utbildningens gång.

onsdag 8 september 2010

Sammanfattande reflektioner efter första dagen

Vi sammanfattar den första utbildningsdagen. De flesta kursdeltagare var mycket positiva. Framförallt lyfter man fram Staffan Landins initierade presentation av möjligheterna med Gapminder. Eftermiddagens uppgifter byggde på att lärarna samverkade kring vissa uppgifter, samtliga hämtade från Mathias Ahrns SO-undervisning i årskurserna 8 och 9 på Teleborg Centrum. Av kommentarerna att döma inte alldeles enkla uppgifter. Det fordras att man grundligt sätter sig in i de möjliga tolkningar som finns utifrån de diagram plockas fram. Samtidigt är det viktigt med den kritiska distansen. Vilka frågor ställs? Vilka svar ger statistiken? Hur kan vi förstå det som presenteras? Eftersom det finns så många indikatorer att välja på, förlorar man sig lätt i möjliga och omöjliga samband. Det gäller att vara klar över vad man vill uppnå. Det är också viktigt att att se vilka begränsningar som finns. Vilka områden passar inte för Gapminder? Detta var också något som Staffan Landin var inne på. Det saknas idag möjligheter att föra in egen statistik. Här finns andra möjligheter, exempelvis Googles rörelsediagram.

Det finns önskemål om uppgifter som rör den egna undervisningen där man kan arbeta tillsammans med kollegor från samma skola eller med kollegor från andra skolor som är intresserade av samma områden.

Uppgifterna under eftermiddagen var hämtade från samhällskunskapen. Bland kursdeltagarna finns också andra ämnesområden representerade. Utmaningen för deltagarna till nästa gång blir att finna nya problemställningar. Förhoppningen är då att också hitta ämnesövergripande frågeställningar. Hur kan matematiken integreras? Historia? Språk?/Lennart

måndag 6 september 2010

Den 3 september klippte vi bandet till det som förmodligen är unikt i Sverige, att försöka ta ett grepp om interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse. Projektet är finansierat av .SE, AV-Media Kronoberg, Ung Kommunikation och Centre Of Learning and Knowledge Technology, CELEKT.
Starten med den 26 personer starka pilotgruppen leddes av Sven Pettersson och Mathias Ahrn från AV-Media. De bjöd på både lek och allvar och inspirerade till kritiskt tänkande i arbetet med GapMinder. Hans Rosling skickade en hälsning i ljud och bild och Staffan Landin gav både historia och framtid för Gapminder.
Eftermiddagens grupparbeten gav erfarenheten att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt. GapMinder ger oss stora möjligheter att påverka mottagaren. Nu gäller det att hitta fram till lärmoduler som våra kollegor kan arbeta med.
Om du vill se vad som redan gjorts med hjälp av GapMinder - http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Presentera/Statistik-sa-alla-forstar/
bra reportage från Falköping

http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Anvanda_larresurser/GAP-minder/
lite gammal kurs

Hälsar Åke Sjöberg/projektledare Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse