måndag 27 december 2010

27/12 UR i samtiden - Våra UNICEF-ambassadörer går i skola hos Rosling

För alla er som inte sett hur Lena Endre, Timbuktu, Carolina Klüft, Lasse Åberg mfl andäktigt tar till sig av Hans Roslings kunskaper och samtidigt satsar på Gapminders kasino får ni en möjlighet via UR. På bästa sändningstid under annandagen gav det naturligtvis många svenskar en möjlighet att sätta sig in i mänsklighetens möjligheter till välfärd.
De fyra FN-ambassadörerna får undervisning om ett par av millenniemålen. Vid millennieskiftet satte FN upp ett antal mål som världens ledare ska arbeta efter för att utrota fattigdomen och för en hållbar utveckling på jorden. Hans Rosling föreläser om barnadödlighet samt spridning av HIV. Rosling gör också jämförelser mellan utvecklingen i Sverige och andra länder
http://www.ur.se/play/158416

27/12 Mellanstadiet är en plantskola för interaktiv visualisering

Tina Sundberg, en av deltagarna i pilotutbildningen, bjöd in en kollega på senaste utbildningsdagen. Det resulterade i ett intressant arbete på Kvarndammskolan.
"Förra veckan introducerade min kollega Jesper Gapminder i både en fyra och en femma. Jag träffade honom efteråt och han var lyrisk över det gensvar som han fick av eleverna. Eleverna i femman hade många frågor och en otrolig entusiasm präglade lektionen. I fyran var det en kille som gissade rätt på vilket land som är fattigast, imponerande! Jesper konstaterade att de flesta i fyran hängde med bra men att där går nog gränsen för att kunna arbeta med Gapminder i en klass.
På arbetsplatsträffen i torsdags fick hela personalen på Kvarndammskolan en introduktion till till interaktiv visualisering och hur man kan arbeta med Gapminder i en klass."

Nu väntar vi på erfarenheter från de andra 13 som fick prova på att arbeta interaktivt med Gapminder. Det var första startskottet för våra kurser "Gapminder för alla. Vi kommer att följa upp med en mängd utbildningar under våren.


6/12 Rosling en timma

Vår mentor Hans Rosling är återigen internationellt uppmärksammad. Denna gång är det BBC som imorgon den 7/12 kommer att sända en entimmas program via http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wgq0l
Trailer: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jbkSRLYSojo#
Passa på att peppa era kollegor till att ta del av Hans Roslings värld.

1/12 Nedräkning

10,9,8 7...dags för nedräkning till den 10 december då vi har vår fjärde utbildníngsdag. Vår önskan är att ni anmäler en extra deltagare per person som får möjlighet att gå kursen "GapMinder för alla" på förmiddagen. De kommer att erbjudas ett andra tillfälle där de får redovisa sina erfarenheter. På sidan Workshop 4 ser du vilka som redan har anmält sig.

onsdag 24 november 2010

23/11 Så siktar vi framåt!

Snart är det dags för den fjärde heldagen med våra piloter. Staffan Landin kommer ner för att inspirera oss vidare i arbetet och Simon Winter tar över handledningen av piloterna. I skrivande stund har vi planerat för tre seminarier under våren. Datumen är den 26/1, 10/3 och den 12/5,. Samtliga datum kl 13-16.00. Det material som piloterna arbetat fram ligger till grund för de lärplattformar som kommer att genomlysas under seminarierna.
Samtliga piloter har ombetts ta med sig en intresserad kollega till fjärde träffen. De kommer att utgöra den första gruppen som vi kallar "Visualisering för alla". AnnaPrissberg, Joey Hofwander och Tina Sundberg kommer att inspirera gruppen till användning av lärplatformarna och vid den andra träffen kommer de att få redogöra och jämföra sin erfarenheter. Om detta arbete faller väl ut kommer vi att arbeta vidare med "Visualisering för alla" i kursform samt inom Växjö kommuns ett-till-ettsatsning.
I slutet av januari kommer vi att lansera den nya webbsidan, [[
http://www.omvärld.sewww.omvärld.se]] . Där kommer du att finna minst 10 lärmoduler som ger dig insikt i interaktiv visualisering via webben.

Omvärldsförståelse i andra former

Idag har jag fått inspiration till att tänka stort och brett med hjälp av Anna Prissberg och nyhetsbrevet från www.Ted.com .
Anna for in på ett möte med en länk till websajten
www.qwiki.com . Där kan du söka på information som kopplas samman med talsyntes och bild/film från bla Wikipedia och Youtube. Tänk vilken resurs när den även kommer på svenska.

12/11 Dags att visa korten!

I skrivande stund pågår redovisning av gruppernas arbeten som med gott samvete kan omnämnas lärmoduler. Under höstterminen har en av uppgifterna varit att skapa och pröva egna idéer och arbeten på eleverna. Resultaten kan bevittnas via Bambuser och min kanal akesjo
Det är mycket glädjande att se och höra engagemanget i uppgiften som genomförts. Det är oomtvistad att Internet ger läraren en större handllingsfrihet och ett större ansvar för den informationen som presenteras.
-Vad kan man använda GapMinder till och vad kan man inte använda GapMinder till? Bara för att man ser ett samband mellan a och b är det inte säkert att det leder till sanningen men det kan vara en bra ingång till en diskussion. Så gick diskussionen och det var tydligt att flera i gruppen var i behov av att själva skapa diagram för att kunna föra in data som inte finns att tillgå idag.
Lektionerna var inte enbart ämnade för SO-ämnet. Matematiken representerades via kunskapen att tolka diagram i GapMinder.
-Det är inte alltid enkelt att hitta skärningspunkter som överensstämmer i tid. Vi är så vana att uppfatta en graf som en funktion, sa Katrin och Gunilla.
AV-Medias IT-pedagoger redovisade sina erfarenheter av att utbilda i verktyget GapMinder. Under den digitala kompetensdagen skaffade man sig viss erfarenhet av detta via de 150 deltagarna som intresserade sig för Gapminderseminarierna. Man har skapat en lärmodul för att kunna lotsa in andra lärare i GapMinders möjligheter i undervisningen.
Ur dessa erfarenheter skulle vi redan nu kunna samanställa material för att uppfylla målet i vårt projekt.Nu har vi inga ambitioner att gå så fort fram utan vi ser fram mot nästa kursdag den 10 december då vi diskuterar Simon Winters bok Digitalis filosofi. Boken finns att beställa gratis via
www.iis.se .

onsdag 3 november 2010

2/11 Digital kompetens med mycket GapMinder

Närmare 250 pedagoger var samlade för att lyssna på professorerna Marcelo Milrad och Tomas Kroksmark som pratade om betydelsen av rätt form av IT i skolan. Marcelo Milrad ritade upp ett nytt lärandelandskap och Tomas Kroksmarkbetonade vikten av att ta med sig erfarenheten från tidigare arbete in i det nya.
Eftemiddagen bjöd på seminarier där pedagoger från länet visade nya arbetssätt med IT som gemensam nämnare. Arbetet med interaktiv visualisering lockade många, sammanlagt 150 personer. Joey Hofwander och Tina Sundberg gav exempel på konkret användning i klasssrummet och marknadsförde därmed vårt projekt på att handfast sätt. Deltagarna såg direkt kopplingen mattematik, historia och samhällskunskap. Vår förhoppning är att dessa lärare anmäler sig till vårens kurser "GapMinder för alla".
TV4 gjorde ett inslag som du ser här.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_vaxjo?title=larare_lar_sig_om_datorer&videoid=1114651

29/10 Nu fylls det på med material

Ett projekt av vårt slag vilar på att vi är många som bidrar med verksamhet. Det är naturligtvis viktigt att kommunicera verksamhet och innehåll. Nu har vi kommit en bit på väg och jag uppmanar er att marknadsföra http://avgapminder.wikispaces.com . Förhoppningsvis får vi feedback och nya uppslag.
Just nya uppslag har jag fått denna vecka, från Per Falk, IT-pedagog från Nacka, som kommer att följa oss noga då han arbetar med samma idé. Mer om den idén kan ni höra på Skolforum eller via http://teachmeet.pbworks.com/TeachMeet-Skolforum2010

30/10 Algodoo är interaktiv visualisering

Kenneth Bodin är upphovsman till Algodoo och företaget Algoryx. Han är fysiker och forskare som lagt ned sin själ i att visualisera teknik och fysik med datorns hjälp. AV-Media har 50 licenser av programmet för att utvärdera ett köp av länslicens.
Den 29/10 briljerade Kenneth inför 40 intresserade lärare på AV-Media. Intresset var mycket stort och Kenneth hade problem med att få tiden att räcka till. Nu återstår användning och utvärdering av prgrammet fram till jul. Vår förhoppning står till ett samarbete med CELEKT och GOTECH för att göra inköpet av en länslicens möjlig.

http://www.algodoo.com/wiki/Home

fredag 22 oktober 2010

Simon Winter leder oss ner i djupet

Simon rapporterar från ett möte med Leif Svensson, Mikael Olsson och Måns Hammarbäck, tre av piloterna:
"Här är en liten uppdatering efter vår träff. Mikael, Leif och Måns som var med.
Först så ägnade vi en timme åt lite mer tekniska frågor, och jag visade hur man lägger in tabelldata från vilken sida som helst i GoogleDocs och sen skapar ett diagram.
Jag visade [[http://blogg.omvarld.se
http://blogg.omvarld.se]]och vi gick igenom hur den var gjord.
Sen var vår målsättning att "ställa krav" på data och visualiseringsverktyg och se vad vi skulle kunna göra om vi bara hade allt vi kunde drömma om, nu när vi har så bra kontaktytor mot Gapminder, National geographic, etc.
Vi tittade på en del visualiseringar för att se vilka andra plattformar än Gapminder som skulle kunna passa.
Det fanns intressen inom områden som avskogning, energiförbrukning, klimatförändring, etc och vi tittade på detta som gjorts i Google Earth, där man relativt lätt kan lägga in egna lager:
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/climate-change/priorities/science/
Det fanns också önskemål att kunna bryta ner Gapminder-data på kommun/län/region-nivå, så jag kontaktade Staffan Landin som svarade försiktigt positivt på mitt mail.
Vi såg en del problem med konverteringen av SCBs tabeller till ett format som passar Gapminder, och där finns det också en öppning om man vill försöka trycka på hos SCB så att man kan få ett bättre och lite automatiserat flöde för smidigare visualiseringar.
Det var en mycket rolig träff, och deltagarna tryckte på behovet av mer tekniskt kunnande också, kanske att man har några träffar där de först får en "läxa" som de ska pilla med lite hemma, och sen på träffen så går man igenom och löser de problem som uppstår. Kanske något för våren.".

20/10 Nästan färdiga med lärarstudenterna

340 lärarstudenter från termin ett har fått prova att tänka nytt med Gapminder!
Anna och Jag har under en månad utbildat lärarstudenterna i digitalt berättarteknik. Ett av inslagen har varit att i projektets anda visa på möjligheterna att använda internetresurser på nytt sätt.
- Hur gammal blir man i Kina i dag och hur mycket pengar tjänar man? Den frågan ställdes och studenterna fick gruppvis besvara det genom att sätta magneter på den interaktiva skrivtavlan på den position man tror att Kina befinner sig idag. Därefter startade Anna den historiska resan från 1880 och fram till dags datum. Under resans gång vävde hon in historiska hållpunkter såsom Det stora språnget, Den långa marschen och Kultrurrevolutionen. När Kinas röda bubbla närmade sig studenternas spridda ansamling av magneter kunde man tydligt se ett engagemang i allas ögon.
Detta exempel på användning visar på hur enkelt det ibland kan vara att skapa lärandesituationer som leder till ökad insikt i nya arbetsmodeller

Tina Sunberg har introducerat GapMinder i åk 6

"I fredags introducerade jag Gapminder i min 6:a. Jag visade gapminder.org på tavlan och eleverna fick gissa vad det var. Jag fick många förslag allt från vattendroppar till teknikens utveckling. Jag bad dem att titta lite närmare på sidan för att se om de kunde få några ledtrådar. De funderade kring världskartan och färgerna. Storleken på bubblorna var det som de knäckte först och därefter hittade de Kina. Sedan följde många gissningar på olika länder. Någon kom snart på vad income och life expectancy betydde. Vi samtalade kring tänkbara förklaringar, varför ett land är placerat där det är. Krig och tillgång på vatten var två förslag som kom upp. Jag bad dem att försöka att koppla till NO-området vatten som de just nu arbetar med. Nästa gång ska vi gå vidare med att dela in grafen i de fyra rutorna."
Det skall bli spännande att följa fotsättningen! Jag uppmanar er alla att skriva ett par rader om er användning.

måndag 11 oktober 2010

Tobaksanvändning via Google Fusion tables

Ett experiment med att snabbt visualisera data. Denna gång från den nya sidan visualizing.org, och den här datamängden över global tobaksanvändning. Jag laddade ner den komma-separerade filen till min dator, och la sen upp den på Google Fusion tables. Den första kolumnen i tabellen innehöll landsnamn och de använde Fusion tables automatiskt för att göra en representation på kartan som "heat map", alltså att visa hög förekomst med stark färg. Det datavärde jag valde var tobaksanvändning för vuxna 2005./Simon Winter

Filosofiska rummet om förståelse, lärande (och visualisering)

Ett bra program i Filosofiska rummet, med utgångspunkt i (min gamle handledare) Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå.

/Simon

tisdag 21 september 2010

GapMinder - Algodoo - same, same but different

Jag sitter överhör Sven och Mathias när de planerar inför nästa kursdag med pilotgruppen. Det är många önskemål att ta hänsyn till men med så dynamiska kursledare är jag övertygad om att det blir en bra kursdag.
Inledningsvis hade vi en idé om att introducera Algodoo för pilotgruppen. Idén bakom laborationsverktyget är inte långt från GapMinder, nämligen att visualisera via webben. Vi insåg dock att tiden inte skulle räcka till för ytterligare ett verktyg men känner du att du inte kan stilla din nyfekenhet kring Algodoo så välkommen att delta på vår visning av programmet den 27/10 kl 15.30-17.30 alt 17.30-19.30. Anmälan till tina.sundberg@rfss.se

fredag 17 september 2010

Skolcheferna är på!

Den 15 september var jag medbjuden att tillsammans med Kronobergs skolchefer se på hur skolan i Danmark arbetar med IT. Samtidigt fick jag tillfälle att redovisa nutid och framtid för vårt eget län.
Vår satsning att täcka samtliga ämnesområden i skolan med bra internetbaserade verktyg imponerade! Särskilt intryck gjorde fysik med Algodoo och visualisering med Gapminder. Att kalla dem internetbaserade är inte helt riktigt då en del skall laddas ned , men under förutsättning att man har behörighet att ladda ned program är de mycket lättillgängliga.
Vår idé att komplettera boken med verktyg som bearbetar data sågs som mycket positivt. Detta arbetssätt bryter ny mark och jag kommer att uppdatera skolcheferna under utbildningens gång.

onsdag 8 september 2010

Sammanfattande reflektioner efter första dagen

Vi sammanfattar den första utbildningsdagen. De flesta kursdeltagare var mycket positiva. Framförallt lyfter man fram Staffan Landins initierade presentation av möjligheterna med Gapminder. Eftermiddagens uppgifter byggde på att lärarna samverkade kring vissa uppgifter, samtliga hämtade från Mathias Ahrns SO-undervisning i årskurserna 8 och 9 på Teleborg Centrum. Av kommentarerna att döma inte alldeles enkla uppgifter. Det fordras att man grundligt sätter sig in i de möjliga tolkningar som finns utifrån de diagram plockas fram. Samtidigt är det viktigt med den kritiska distansen. Vilka frågor ställs? Vilka svar ger statistiken? Hur kan vi förstå det som presenteras? Eftersom det finns så många indikatorer att välja på, förlorar man sig lätt i möjliga och omöjliga samband. Det gäller att vara klar över vad man vill uppnå. Det är också viktigt att att se vilka begränsningar som finns. Vilka områden passar inte för Gapminder? Detta var också något som Staffan Landin var inne på. Det saknas idag möjligheter att föra in egen statistik. Här finns andra möjligheter, exempelvis Googles rörelsediagram.

Det finns önskemål om uppgifter som rör den egna undervisningen där man kan arbeta tillsammans med kollegor från samma skola eller med kollegor från andra skolor som är intresserade av samma områden.

Uppgifterna under eftermiddagen var hämtade från samhällskunskapen. Bland kursdeltagarna finns också andra ämnesområden representerade. Utmaningen för deltagarna till nästa gång blir att finna nya problemställningar. Förhoppningen är då att också hitta ämnesövergripande frågeställningar. Hur kan matematiken integreras? Historia? Språk?/Lennart

måndag 6 september 2010

Den 3 september klippte vi bandet till det som förmodligen är unikt i Sverige, att försöka ta ett grepp om interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse. Projektet är finansierat av .SE, AV-Media Kronoberg, Ung Kommunikation och Centre Of Learning and Knowledge Technology, CELEKT.
Starten med den 26 personer starka pilotgruppen leddes av Sven Pettersson och Mathias Ahrn från AV-Media. De bjöd på både lek och allvar och inspirerade till kritiskt tänkande i arbetet med GapMinder. Hans Rosling skickade en hälsning i ljud och bild och Staffan Landin gav både historia och framtid för Gapminder.
Eftermiddagens grupparbeten gav erfarenheten att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt. GapMinder ger oss stora möjligheter att påverka mottagaren. Nu gäller det att hitta fram till lärmoduler som våra kollegor kan arbeta med.
Om du vill se vad som redan gjorts med hjälp av GapMinder - http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Presentera/Statistik-sa-alla-forstar/
bra reportage från Falköping

http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Anvanda_larresurser/GAP-minder/
lite gammal kurs

Hälsar Åke Sjöberg/projektledare Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse