fredag 15 juni 2012

Interaktivitet för modersmålslärare och SFI

Fler och fler ser behovet av att följa med sin egen tid och skörda frukterna av en teknisk utveckling som inte kommer att avstanna. För vår egen del på AV-Media Kronoberg ser vi resultatet av innovativt arbete i projektmedel som avser att undelätta för ensamkommande flyktingbarn att kommunicera med handläggare. Via Adobe Connect och en tolk kan man snabbt och enkelt kommunicera oavsett tid och plats. Förhoppningen är att detta kommer att underlätta flyktingmottagandet avsevärt.
Redan idag arbetar vi tillsammans med skolorna i länet för att underlätta för modersmålslärare att använda Adobe Connect i det dagliga arbete med eleven. Läraren har ibland en otacksam uppgift att dels befinna sig på plats någonstans i länet, dels kunna vara behjälplig i samtliga ämnen. Med webbkamerans hjälp och dokumenthanteringen i Adobe möjliggör det för modersmålsläraren att vara på flera platser samtidigt.

måndag 28 maj 2012

Gnosjöandan i nytt perspektiv

Sätt en smålänning på en klippa och han klarar sig är ett gammalt talesätt som visat sig ha viss bärighet, inte minst i form av Gnosjöandan osv.
Världen är som bekant rund och på andra sidan har man förutsättningar som vi hade under mitten av 1900-talet. I Indien vill man ha teknik i vardagen som står i paritet med den vi har i väst. Bilar, datorer och medicinsk utrustning är lika efterfrågad där som här. Medvetenheten är stor bland beslutsfattare och producenter att man inte kan producera samma produkt till den inhemska marknaden som de man levererar till Europa. Däremot vill man ha ut samma värde av produkten. Vad man "snålar" in på är extrautrustning eller avancerad utrustning som kan göras billigare fast på annat sätt. Här har indierna kommit ifatt och sprungit förbi oss "snåla" smålänningar.
Läs och lyssna mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=5122052

måndag 13 februari 2012

USA satsar nationellt på ökad digital kompetens

Diskussionen om användning av digital teknik i undervisningen förs globalt. Stefan Pålsson håller koll på detta i OmvärldsbloggenSkolverket. Nu senast har han skrivit en intressant artikel om det amerikanska undervisningsväsendet som tar nya initiativ. Utbildningsminsiter Arne Duncan presenterar en guide för att hjälpa skolor att övergå till större användning av digitala resurser, Digital Textbook Playbook. Han redovisar också några utdrag från den diskussion som pågår i USA. Där, precis som här, diskuteras vad egentligen digitaliseringen betyder för lärarnas sätt att undervisa och ytterst vårt sätt att lära.

Guiden tar upp intressanta frågor, som är precis lika värdefulla för oss att diskutera, speciellt i perspektiv av kommunernas stora satsningar på teknik (hämtat från Stefan Pålssons text):

  1. Det krävs noggrann planering, ett väl fungerande ledarskap och en delad förståelse av varför förändringen är viktig. I guiden lyfts bland annat fram att en undervisning som kan dra nytta av tekniken blir mer effektiv, mer engagerande, ger en rikare upplevelse och kan anpassas efter varierande förutsättningar och behov. Alla elever kan ges goda möjligheter att utvecklas och att lära samtidigt som skolans resurser används på ett bättre sätt. It ska inte komplettera den vanliga undervisningen, utan ersätta den.
  2. Skolorna måste få ordentliga bredbandsuppkopplingar. Infrastrukturen är fortfarande ett stort problem på sina håll och det måste helt enkelt lösas för att en övergång till digitala läromedel ska bli möjlig.
  3. Uppkopplingsmöjligheter utanför skolans väggar är också viktiga. Här handlar det både om hemmet och andra platser där barn och ungdomar ofta vistas och som kan fungera som rum för lärande, exempelvis kaféer och bibliotek. Barn och ungdomar måste kunna koppla upp sig, lära, kommunicera och samarbeta med andra när de har tid och lust.
  4. Det gäller att tänka till kring vilka tekniska prylar som behövs för att eleverna ska ges goda förutsättningar att lära digitalt. Behövs bärbara datorer eller räcker det med plattor eller smartphones? Ska skolan köpa in tekniken eller ska eleverna ta med sig sina egna datorer, plattor, och så vidare? Hur löser man problemen med säkerhet, teknisk kompatibilitet och allas lika tillgång?

onsdag 11 januari 2012

OECD-rapport visualiseras

OECD har låtit genomföra en stor studie över Småland och Blekinge. Resultatet är en skrift om 150 sidor på engelska, med en mängd diagram. Om man har kraft att sätta sig in i textmassan erfar man  att kronobergaren bör satsa mer på infrastruktur, entreprenörskap, turism och utbildning.
Svårigheten är att kommunicera detta vidare till berörda, förmodligen alla i vår omgivning.
Just därför tittar projektledaren Per Schöldberg och interaktionsdesignern Simon Winter på möjligheten att använda materialet som underlag för interaktiv visualisering. I tankarna finns ett  interaktivt studiematerial för gymnasiet.
Det ska bli spännande att ta följa utvecklingen.

måndag 12 december 2011

Politiker och tjänstemän spelade GapMinder Casino

Den 8 december erbjöds Mötesplats Södra Småland för länets politiker och kommunala chefer. Ett av inslagen var en workshop titulerad "GapMinder Casino - vågar du satsa?"
Spelbordet blev ganska snabbt väl bemannat och deltagarna, kommunchefer, kommunalråd och oppositionspolitiker samarbetade över blockgränserna för att hitta de bästa svaren på såväl historiska som futuristiska frågor som ställdes.
Utöver de data som tillhandahålls av GapMinder fick deltagarna även ta del av ett antal frågeställningar som utgick från regionala och kommunala data. Detta för att visa på möjligheten att visualisera interaktivt utfrån dessa plan.
Samtliga deltagare gick från spelbordet en erfarenhet rikare.

måndag 17 oktober 2011

Algodoo ett bland appar

Lanseringen av fysikläromedlet Algodoo på Mac App Store blev en succé för Algoryx från Umeå. Efter bara en vecka ligger man etta på Apples listor över både mest sålda och mest inkomstbringande program.
Applikationer och program som lyckas ta en plats bland de 50 mest nedladdade på någon av listorna hos App Store drar blickarna till sig. Hamnar man på tio i topp är succén än större, men kniper man första plats är det en riktig kioskvältare man har på gång.
Läs mer på:http://www.infotechumea.se/algoryx-etta-pa-apple-listor?mid=505
Du vet väl om att ALLA elever och lärarei Kronobergs län har tillgång till Algodoo?

fredag 7 oktober 2011

Kinesiska skolledare imponerades av interaktiv visualisering

I måndags fick AV-Media Kronoberg besök av en delegation skolledare från Shanghai. Linnéuniversitetet och professor Marcelo Milrad samarbetar med företaget IST i syftet att visa på svensk knowhow med avseende på skola och förvaltning.
Det visade sig att skolorna i Shanghai-området är väl tillgodosedda  med projektorer i klassrummen, datorer, bredband och dotorprogram som stöder undervisningen. Skolledarna är däremot inte nöjda med programmens utformning då de inte ger eleverna utrymme till kreativitet. Vår visning av GapMinder och Algodoo uppskattades därför storligen. Trots språkbarriärer vidtog en intensiv diskussion om innehåll och möjligheter till annpassning till kinesiskan. En viss anpassning av Algodoo finns ju redan men våra gäster ville ha allt på en gång!
Det kanske mest uppskattade inslaget var när vi besökte en klass  åk 7 som arbetade med Algodoo. De var inhyrda i vår stora datasal och aktiviteten var hög när vi kom in.
-Detta är precis det som vi behöver till våra elever sade man. Möjligheten att som elev ställa upp problem och söka svaren genom arbete i ett kreativt verktyg!